Skład samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2010/2011

 

przewodnicząca SU - Monika Wróbel

z-ca przewodniczącej SU - Klaudia Stefanów

fotograf - Marta Sebastian

sekcja kulturalna:

        - Marta Wieczór

        - Ola Szulga

        - Agata Muenchberg

        - Karolina Juszkiewicz

        - Patrycja Spiewak

        - Monika Mokosińska

        - Karolina Jankowska

        - Agata Jasińska

        - Ola Kotecka

        - Asia Rackiewicz

sekcja nagłośnieniowa:

        - Maciej Ziętek

        - Rafał Mikołajczak

        - Maciej Tyrak

szkolna strona www:

        - Paulina Salamończyk

        - Adam Jarmuz

        - Adam Marciniszyn