Uroczystość nadania Gimnazjum nr 3 imienia Henryka Sienkiewicza

Uroczystość nadania Gimnazjum nr 3 imienia Henryka Sienkiewicza

 12 maja 2011 o godzinie 9.00, uroczystą mszą świętą, celebrowaną przez ks. Józefa Kocoła – proboszcza parafii św. Józefa Rzemieślnika oraz ks. Grzgorza Cyrana - absolwenta naszej szkoły, rozpoczęły się obchody nadania szkole imienia Henryka Sienkiewicza. Po mszy uczniowie oraz zaproszeni goście przeszli w korowodzie na szkolny plac apelowy. Dyrektor naszej szkoły, pan Bogdan Mikulski wygłosił przemówienie, w którym życzył uczniom, aby brali przykład ze swojego patrona i kierowali się w życiu wartościami narodowymi. Następnie przewodniczący Rady Miasta, pan Piotr Szyszko (również absolwent naszej szkoły), przekazał uchwałę nadającą szkole imię Henryka Sienkiewicza. Rodzice ufundowali nowy sztandar szkoły i przekazali go uczniom. Były też przemówienia i życzenia od wielu innych zaproszonych gości, a także część artystyczna z bohaterami powieści patrona. Po części oficjalnej były występy grup tanecznych, zespołów muzycznych oraz pokaz modeli latających. 

 

Okiem szkolnego reportera

Henryk Sienkiewicz w naszej szkole

          Dwunastego maja odbyła się widowiskowa uroczystość nadania imienia naszej szkole. Patronat objął Henryk Sienkiewicz, zadaniem jego będzie rozbudzić w nas młodzieży uczucie patriotyzmu, czyli miłości do Ojczyzny, której w dzisiejszym społeczeństwie niestety brakuje. Mało kto wie, że pisarz z pochodzenia był Tatarem, osiadłym w Rzeczpospolitej. Mimo to tak bardzo umiłował Polskę, że w hołdzie dla niej, która nie istniała w owym czasie jako państwo, stworzył tyle wspaniałych dzieł.

            Uroczystość rozpoczęła się celebracją mszy świętej odprawionej przez ks. Grzegorza Cyrana- absolwenta naszego gimnazjum, które kiedyś nosiło miano Szkoły Podstawowej nr 4. Wygłosił on chwytające za serce kazanie, w którym wspominał swoje młodzieńcze lata oraz miłe chwile spędzone w szkole.

            Po skończonej mszy przeszliśmy ulicami miasta, na czele maszerowała orkiestra pod batutą pana Artura Niemca, za nią był niesiony nasz nowy sztandar oraz sztandary zaproszonych gości z innych szkół.

            Gdy dotarliśmy na szkolny dziedziniec, nastąpiło przekazanie sztandaru przez dyrektora gimnazjum pana Bogdana Mikulskiego na nasze ręce. Myślę, że zaszczytem nie tylko dla klasy Ia jest to, iż do pocztu weszli uczniowie właśnie tej klasy: Ewa Bereżańska, Natalia Baik oraz Adrian Zakrzewski, którzy godnie pełnili tę funkcję podczas trwania uroczystości. Jestem przekonana, że tak jak nieśli sztandar, tak poniosą na szkolne korytarze wartości Sienkiewiczowskie i strzec będą Boga, honoru i Ojczyzny.

            Po zakończeniu części oficjalnej nastąpiła rozrywkowa część artystyczna, którą przygotowali odziani w historyczne kostiumy panowie A. Niemiec i R. Nowaliński. Na scenie pojawiały się postaci znane z utworów naszego patrona. Młodzież występująca w widowisku wykazała się kunsztem aktorskim, muzycznym i wokalnym. Po przedstawieniu odbyły się pokazy tańca w wykonaniu naszych szkolnych koleżanek oraz zaproszonych formacji.

            Dzień ten przyniósł wiele atrakcji, także konsumpcyjnych w postaci gorących kiełbasek, jak i pokazu modeli latających.

            Po pewnym czasie nastąpiła chwila zadumy, imię nadane, sztandar przekazany, a jaki to będzie miało wpływ na nas przeciętnych nastolatków, czy spojrzymy na pana Sienkiewicza innymi oczyma?

Ola Wąsiewicz kl. Ia