STYPENDIA MARSZAŁKOWSKIE

STYPENDIA MARSZAŁKOWSKIE

 Dnia 30 września w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste rozdanie stypendiów. Wśród 120 najbardziej uzdolnionych uczniów województwa lubuskiego znaleźli się uczniowie naszej szkoły Mariusz Kraszewski i Krzysztof Steciąg z klasy IIID, którzy na uroczystość przybyli z Panią Dyrektor Stefanią Tur, opiekunami: Panią Barbarą Bohonos i Kaliną Dobrowolską oraz rodzicami. Stypendia wręczyła Pani Marszałek Elżbieta Polak.