OBYCIE UMILA ŻYCIE

OBYCIE UMILA ŻYCIE

 Jak co roku w naszym gimnazjum w klasach pierwszych przeprowadzany jest konkurs dobrego zachowania OBYCIE UMILA ŻYCIE. Uczniowie biorący w nim udział są najpierw wyłaniani z klas poprzez test "kulturalnego gimnazjalisty". Osoby o największej ilości punktów stają się reprezentantami klas w końcowym etapie .Konkurs obejmuje zagadnienia: przedstawiania sie, zachowania przy stole, na korytarzu szkolnym, w pociągu, kinie, teatrze. W tym roku zwycięską klasą została klasa 1A. Gratulujemy!!!