Konkurs recytatorski- Czesław Miłosz- „Tam, gdzie zielona ściele się dolina”

Konkurs recytatorski- Czesław Miłosz- „Tam, gdzie zielona ściele się dolina”

 

W dniu 28 .11.2011 r w Bibliotece Publicznej w Bytomiu Odrzańskim odbył się  powiatowy konkurs recytatorski poświęcony twórczości wybitnego pisarza i noblisty Czesława Miłosza.

 Adresatami Konkursu były przede wszystkim gimnazja, szkoły średnie i dorośli amatorzy. Patronat fundatorów nagród objął Przewodniczący Rady Powiatu Nowosolskiego- Jarosław Suski oraz Burmistrz Bytomia Odrzańskiego.

W konkursie brali udział nasi uczniowie tj. Klaudia Rychel z kl. III a i Michał Horelik z kl. II a, którzy zajęli znaczące miejsca.

Klaudia zajęła I miejsce w recytacji utworu „Orfeusz i Eurydyka”

oraz Michał- III miejsce  w recytacji wiersza „ Moja wierna mowo”

Opiekunem była bibliotekarka p. Grażyna Zaworonko.

GRATULUJEMY!