Informacje o nas

 

Publiczne Gimnazjum nr 3 w Nowej Soli funkcjonuje od września 1999 roku.

Obecnie w szkole jest:

- 17 oddziałów,

- 373 uczniów,

-35 nauczycieli

- 7 pracowników obsługi.

Baza szkoły to:

- 16 sal lekcyjnych wyposażonych w niezbędne pomoce do nauczania poszczególnych przedmiotów,

- pracownia komputerowa (od 2008 roku zmodernizowana w  ramach projektu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ współfinansowana przez Unię Europejską w ramach EFS),

- pracownia językowa umozliwiająca naukę języków na wysokim poziomie,

- biblioteka szkolna,

- gabinet pedagoga ( od 2010 roku jako jedyny w nowosolskich szkołach gabinet terapii EEG Biofeedback dzięki współpracy z Pełnomocnikiem do rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii działającym przy Urzędzie Miasta Nowej Soli,

- gabinet pielęgniarki,

- świetlica szkolna,

- sala gimnastyczna,

- boisko szkolne.